Kenmerken
Loofbossen worden gevormd door blad(loof)verliezende bomen. De bomen werpen in de herfst hun bladeren af, als gevolg van de afname in temperatuur en licht. Kaal overwinteren is een perfecte manier om vochtverlies door verdamping via de bladeren tegen te gaan.

Positie
Loofbomen komen voornamelijk voor op het noordelijk halfrond en beslaan ongeveer 5% van het landoppervlak op aarde.

Klimaat
Loofbossen komen voor in gebieden met een duidelijke seizoenswisseling.

loofhout

 

loofhout